Dofinansowanie „Mój Prąd”

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Więcej informacji na stronie: www.mojprad.gov.pl

Program „Energia Plus“

Program ten jest skierowany głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną bardzo często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

Dofinansowanie przydzielane jest na zakup i instalacje paneli fotowoltaicznych.

Program ten w ramach dofinansowania pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł). Okres kwalifikowalności kosztów to od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r.  Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat dla inwestycji.

Więcej o dofinansowaniu:  https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/

Program „Czyste powietrze“

Program obejmujący dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy (np. instalacje fotowoltaiczne). 

W budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r. Oznacza to konieczność zakupu i montażu w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty. Ta zasada nie obejmuje budynków istniejących.

Dofinansowanie skierowane do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, lub dla osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł, a maksymalny to 53 tys. zł. Powyżej maksymalnej kwoty przyznawana jest pożyczka. Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej mogą być dofinansowane tylko w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Warunkiem wypłaty pożyczki jest m.in. ustanowienie wymaganego zabezpieczenia.

Więcej o dofinansowaniu: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Dofinansowanie „Mój Prąd“

Dotacja mająca na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a dokładnie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Przeznaczone dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na swoje własne potrzeby, a które zawarły umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

Dofinansowanie otrzymywane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie. 

Wiecej o dofinansowaniu: https://mojprad.gov.pl/informacje-szczegółowe-o-programie-mój-prąd/

USTAWA – zaoszczędź do 18%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż.

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.