Dofinansowanie „Mój Prąd“

15 sierpnia 2020

Dotacja mająca na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a dokładnie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Przeznaczone dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na swoje własne potrzeby, a które zawarły umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

Dofinansowanie otrzymywane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie. 

Wiecej o dofinansowaniu: https://mojprad.gov.pl/informacje-szczegółowe-o-programie-mój-prąd/