Najczęściej zadawane pytania.

FAQ
Co to fotowoltaika?

Fotowoltaika – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną tzn. wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Na jakiej podstawie szacowana jest wielkość instalacji fotowoltaicznej?

Wielkość instalacji szacowana jest na podstawie rocznych rachunków za energię elektryczną.

Po jakim czasie można oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów związanych z założeniem instalacji?

Obliczając czas w jakim instalacja fotowoltaiczna powinna się spłaci należy wziąć pod uwagę kilka czynników:
- dofinansowania np.”Mój Prąd”, dzięki któremu możemy otrzymać nawet do 5 000 złotych brutto,
- możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której możemy odliczyć od podatku od 18 do 32% kosztów instalacji.
Biorąc pod uwagę dofinansowania i ulgi średniej wielkości instalacja fotowoltaiczna powinna się spłacić w przeciągu 7-8 lat.

Czy istnieją dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych? Jak je pozyskać?

Wszystkie obowiązujące dofinansowania znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI.
Nasza firma pomaga w złożeniu potrzebnych dokumentów.

Z jakich elementów powstaje instalacja fotowoltaiczna?

W zależności od rodzaju instalacji w jej skład wchodzą takie elementy jak:
- falownik (lub mikroinwertery),
- moduły (panel fotowoltaiczny),
- uziemienie instalacji,
- zabezpieczenia prądowe,
- zabezpieczenia przepięciowe.

Jaka jest różnica między kolektorem a panelem fotowoltaicznym?

Kolektory przetwarzają promieniowanie słoneczne na ciepło, a panele fotowoltaiczne na energię elektryczną.

Kiedy jest najlepsza pora na montaż paneli fotowoltaicznych?

Instalację PV można zamontować w każdym momencie. Montaż instalacji nie wiąże się z dodatkowym remontem lub przebudową wewnątrz budynku. Instalacje montowane są przez cały rok.

Czy panele fotowoltaiczne produkują energie elektryczna również zimą i jesienią?

Tak, instalacja fotowoltaiczna jest systemem całorocznym i w okresach mniej słonecznych również produkuje energię elektryczną. Niestety, ze względu na mniej intensywne natężenie promieniowania, zwłaszcza w grudniu czy styczniu, wyprodukowanego prądu będzie mniej.

Czy instalacja działa w przypadku zaniku prądu w sieci?

Niestety, podczas awarii w sieci instalacja nie działa. Instalacje prosumenckie muszą odłączyć się od sieci jeśli nie ma w niej prądu.

Kto to jest prosument?

Prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na postawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywana działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2018r. poz. 646).

Ile energii produkuje instalacja?

Ilość energii produkowanej przez daną instalacje zależy od jej wielkości. Im większa instalacja tym większa ilość wyprodukowanej energii.

Jak długo trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

W zależności od stopnia skomplikowania zajmuje to pomiędzy 1 a 3 dni w przypadku instalacji dla domu jednorodzinnego i średnio 7 a 10 dni w przypadku instalacji dla firmy, gdzie buduje się system o mocy 20-50 kWp.

Czy w Polsce opłaca się inwestować w instalacje fotowoltaiczna?

Instalacje fotowoltaiczne robią się w Polsce z roku na rok coraz bardziej popularne. Głównie ze względu na coroczne podwyżki w sieci. Instalacje na domach jednorodzinnych, gdzie średnia z całorocznych rachunków za energię wynosi 100-200 zł będzie potrzebowała dłuższego okresu spłaty niż instalacje na domach o wyższych rachunkach.

Ile wynoszą rachunki za energię elektryczną po zamontowaniu instalacji?

Dobrze dobrana wielkość instalacji fotowoltaicznej do zużycia pozwala na uniknięcie opłat za energie elektryczna. Do rocznego rozliczenia z siecią doliczane są tylko tzw. opłaty stałe, które wynoszą około 100 zł.

Co dzieje się z nadwyżka prądu wygenerowanego przez instalacje? Czy można go sprzedać do sieci?

Rozliczenie z siecią odbywa się tak często jak postanowimy podczas montażu instalacji - co pół roku lub co rok. Nadwyżkę prądu, który wygeneruje nasza instalacja nie może zostać sprzedany, dlatego warto jest go wykorzystać.

Jak często odbywa się przegląd instalacji? Jak należy ją konserwować?

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga stałej, ani cyklicznej konserwacji. Podobnie jak każde inne urządzenie elektryczne warto sprawdzić falownik oraz moduły raz na rok.

Ile waży panel fotowoltaiczny? Czy istnieje ryzyko, że przy złych warunkach atmosferycznych instalacja spadnie z dachu?

Jeden moduł fotowoltaiczny waży około 20 kilogramów wraz z konstrukcją. Masa całej instalacji zależy od ilości modułów na dachu. Odpowiednio dopasowane mocowania paneli do dachu wykluczają niebezpieczeństwo związane z wyrwaniem i spadkiem instalacji.

Ile kosztuje wymiana licznika?

Wymiana licznika jest bezpłatna.

Kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie instalacji do sieci? Kto wypełnia dokumenty?

Dokumentami związanymi ze zgłoszeniem instalacji do operatora sieci energetycznej zajmuje się nasza firma.

Ile czasu jest na wykorzystanie nadwyżki wygenerowanej przez instalacje? Gdzie ona się znajduje?

Energie wyprodukowaną przez naszą instalacje musimy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy. Niewykorzystana nadwyżka energii trafia do sieci i tam jest magazynowana. Należy pamiętać ze po okresie 12 miesięcy nadwyżka przepada.