Mój Prąd 5.0 – nabór zamnięty!

15 grudnia 2023

Z powodu wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dotacji, nabór wniosków do V edycji programu Mój Prąd został zamknięty.

Program planowo miał zakończyć się 22 grudnia 2023 r.

Nabór zakończył się jednak 8 dni przed czasem!

Planowane jest uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie.

Co wiadomo o kolejnej edycji programu?

Na razie NFOŚiGW nie podał żadnych konkretnych szczegółów.

W rozmowie z portalem GLOBENERGIA Katarzyna Ważyńska, starsza specjalistka Biura Prasowego NFOŚiGW, stwierdziła, że na razie wiadomo jedynie, iż kształt merytoryczny przyszłych edycji będzie zachowany.

Na razie jednak nie podano informacji o datach kolejnego naboru.