Nowa wersja programu “Czyste powietrze”

28 marca 2023

W nowej edycji programu wzrósł próg dochodowy, ale nie tylko wzrosła również wysokość dotacji!

Od 3 stycznia 2023r. z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna będącą właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, której roczny dochód nie przekracza 135tys. złotych.

W przypadku dofinansowania podstawowego dotychczasowa maksymalna kwota wsparcia wynosiła 30 tys. zł., obecnie wynosi 66 tys. zł.. Kwota dofinansowania podwyższonego wzrosła z 47 tys. zł. na 99 tys. zł. W przypadku dofinansowania najwyższego podwyższono kwotę dotacji z 79 tys. zł. na 135 tys. zł.

Warto jednak wspomnieć, że w przypadku ubiegania się o dotację na kompleksową termomodernizację, przed jej przyznaniem konieczne będzie dokonanie audytu energetycznego budynku. Na niego również będzie można otrzymać dofinansowanie do 1,2 tys. zł.

Na co można więc otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze?
–  mikroinstalacja fotowoltaiczna,
– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
– instalacja C.O. i C.W.U.,
– wymiana starego pieca (kotła na paliwo stałe) na nowoczesne źródło ciepła,
– audyt energetyczny,
– ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
– wymianę okien, drzwi, bramy garażowej (przynależącej do budynku).

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Program Czyste Powietrze 2023 - wymiana okien i ocieplenie ścian — PIGPD - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego