Program „Czyste powietrze“

15 sierpnia 2020

Program obejmujący dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy (np. instalacje fotowoltaiczne). 

W budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r. Oznacza to konieczność zakupu i montażu w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty. Ta zasada nie obejmuje budynków istniejących.

Dofinansowanie skierowane do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, lub dla osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł, a maksymalny to 53 tys. zł. Powyżej maksymalnej kwoty przyznawana jest pożyczka. Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej mogą być dofinansowane tylko w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Warunkiem wypłaty pożyczki jest m.in. ustanowienie wymaganego zabezpieczenia.

Więcej o dofinansowaniu: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/