Program „Energia Plus“

15 sierpnia 2020

Program ten jest skierowany głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną bardzo często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

Dofinansowanie przydzielane jest na zakup i instalacje paneli fotowoltaicznych.

Program ten w ramach dofinansowania pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł). Okres kwalifikowalności kosztów to od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r.  Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat dla inwestycji.

Więcej o dofinansowaniu:  https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/