Instalacja fotowoltaiczna (rozbudowa)

w Kościanie