Instalacja fotowoltaiczna (rozbudowa istniejącej instalacji)

w Kościanie