Ulga termomodernizacyjna 2023

28 marca 2023

Jako podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego masz prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Kto może odliczyć?
Prawo do skorzystania z tej ulgi mają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Co można odliczyć?
W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają m.in.:
– materiały budowlane,
– kocioł gazowy,
– pompa ciepła wraz z osprzętem,
– kolektor słoneczny wraz z osprzętem.
– instalacja fotowoltaiczna,
– stolarka okienna i drzwiowa,
– demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ile można odliczyć?
Zgodnie z art.26h ust. 2 ustawy o PIT, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Ulga termomodernizacyjna a program „Czyste powietrze”?
Ulgę termomodernizacyjną można połączyć z programem „Czyste powietrze”. Należy pamiętać, że podatnicy którzy otrzymali dotację z programu mogą odliczyć w takiej sytuacji tylko wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji. Nie można odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu „Czyste powietrze”.

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/