Optymalna Konfiguracja Falownika – Wyciągnij Maksimum z Energii Słonecznej!

Dziś chcemy się z Wami podzielić kilkoma poradami dotyczącymi konfiguracji falownika w instalacji fotowoltaicznej.
Falownik pełni kluczową rolę w przekształcaniu energii słonecznej z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny, który możemy wykorzystać w naszym codziennym życiu.
Oto kilka kroków, które warto wziąć pod uwagę:
1) ? Dopasowanie Mocy,
2) ? Tryby Pracy,
3) ? Monitorowanie Efektywności,
4) ⚡ Zabezpieczenia,
5) ? Podłączenie do Sieci,
6) ? Instrukcja Producenta,
7) ?️ Profesjonalna Pomoc.
Pamiętajcie, że właściwa konfiguracja falownika ma ogromny wpływ na wydajność całej instalacji PV.
Dlatego warto poświęcić trochę czasu na zrozumienie jego funkcji i dostosowanie ustawień do swoich potrzeb.
Energia słoneczna to przyszłość, a odpowiednio skonfigurowany falownik to klucz do jej efektywnego wykorzystania! ☀️

Nowa edycja programu Mój Prąd!

Już jutro (22.04) rusza 5. edycja programu Mój Prąd.

Program nieco się będzie różnił od poprzednich edycji.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych):

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 •  Urządzenia dodatkowe:
  a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
  1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
  2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
  3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
  4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
  5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
  b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Więcej szczegółów w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/rusza-piata-edycja-programu-moj-prad?fbclid=IwAR2iD6gcZtXDAtv7QCEGmW0XeVggIgbcSRYEYgw99b5VeakmNc6bLqmZFG4

Ulga termomodernizacyjna 2023

Jako podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego masz prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Kto może odliczyć?
Prawo do skorzystania z tej ulgi mają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Co można odliczyć?
W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają m.in.:
– materiały budowlane,
– kocioł gazowy,
– pompa ciepła wraz z osprzętem,
– kolektor słoneczny wraz z osprzętem.
– instalacja fotowoltaiczna,
– stolarka okienna i drzwiowa,
– demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ile można odliczyć?
Zgodnie z art.26h ust. 2 ustawy o PIT, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Ulga termomodernizacyjna a program „Czyste powietrze”?
Ulgę termomodernizacyjną można połączyć z programem „Czyste powietrze”. Należy pamiętać, że podatnicy którzy otrzymali dotację z programu mogą odliczyć w takiej sytuacji tylko wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji. Nie można odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu „Czyste powietrze”.

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

 

Nowa wersja programu “Czyste powietrze”

W nowej edycji programu wzrósł próg dochodowy, ale nie tylko wzrosła również wysokość dotacji!

Od 3 stycznia 2023r. z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna będącą właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, której roczny dochód nie przekracza 135tys. złotych.

W przypadku dofinansowania podstawowego dotychczasowa maksymalna kwota wsparcia wynosiła 30 tys. zł., obecnie wynosi 66 tys. zł.. Kwota dofinansowania podwyższonego wzrosła z 47 tys. zł. na 99 tys. zł. W przypadku dofinansowania najwyższego podwyższono kwotę dotacji z 79 tys. zł. na 135 tys. zł.

Warto jednak wspomnieć, że w przypadku ubiegania się o dotację na kompleksową termomodernizację, przed jej przyznaniem konieczne będzie dokonanie audytu energetycznego budynku. Na niego również będzie można otrzymać dofinansowanie do 1,2 tys. zł.

Na co można więc otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze?
–  mikroinstalacja fotowoltaiczna,
– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
– instalacja C.O. i C.W.U.,
– wymiana starego pieca (kotła na paliwo stałe) na nowoczesne źródło ciepła,
– audyt energetyczny,
– ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
– wymianę okien, drzwi, bramy garażowej (przynależącej do budynku).

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Program Czyste Powietrze 2023 - wymiana okien i ocieplenie ścian — PIGPD - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Dofinansowanie “Mój Prąd” – będzie kontynuacja!

To już pewne, że program priorytetowy Mój Prąd w roku 2023 będzie kontynuowany w Polsce. Nowa odsłona programu będzie miała nazwę Mój Prąd 5.0.  Nabór nowych wniosków ma ruszyć już w kwietniu. Dokładnej daty jeszcze nie podano. Ale może się okazać, że nabór rozpocznie się tak jak w poprzedniej edycji Mój Prąd 4.0 od 15 kwietnia. Maksymalna kwota dofinasowania ma wynieść nawet do 58tys. złotych!

Jak wspomniała podczas spotkania minister Anna Moskwa  „nowy program ma być kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom.”

Dotacje w programie Mój Prąd 5.0 będzie można otrzymać na:
– instalację fotowoltaiczną o mocy od 2kW do 10kW,
– urządzenia do zwiększenia autokonsumpcji,
– systemy do zarządzania energią – tzw. systemy HEMS/EMS,
– kolektory słoneczne do przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
– powietrzne oraz gruntowe pompy ciepła inne niż na cele ciepłej wody użytkowej.

Dofinansowanie “Mój Prąd”

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Więcej informacji na stronie: www.mojprad.gov.pl

Program „Energia Plus“

Program ten jest skierowany głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną bardzo często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

Dofinansowanie przydzielane jest na zakup i instalacje paneli fotowoltaicznych.

Program ten w ramach dofinansowania pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł). Okres kwalifikowalności kosztów to od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r.  Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat dla inwestycji.

Więcej o dofinansowaniu:  https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/

Program „Czyste powietrze“

Program obejmujący dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy (np. instalacje fotowoltaiczne). 

W budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r. Oznacza to konieczność zakupu i montażu w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty. Ta zasada nie obejmuje budynków istniejących.

Dofinansowanie skierowane do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, lub dla osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł, a maksymalny to 53 tys. zł. Powyżej maksymalnej kwoty przyznawana jest pożyczka. Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej mogą być dofinansowane tylko w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Warunkiem wypłaty pożyczki jest m.in. ustanowienie wymaganego zabezpieczenia.

Więcej o dofinansowaniu: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Dofinansowanie „Mój Prąd“

Dotacja mająca na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a dokładnie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Przeznaczone dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na swoje własne potrzeby, a które zawarły umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

Dofinansowanie otrzymywane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie. 

Wiecej o dofinansowaniu: https://mojprad.gov.pl/informacje-szczegółowe-o-programie-mój-prąd/